Εμφυτεύματα

Η εμφυτευματολογία ασχολείται με την αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών με ενδοστικά εμφυτεύματα κατασκευασμένα από τιτάνιο που υποστηρίζουν προσθετικές αποκαταστάσεις.

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στο Advanced Dental Center γίνεται αποκλειστικά με υπολογιστικά υποβοηθούμενες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές μέσω ειδικών λογισμικών που εξασφαλίζουν ένα αναίμακτο χειρουργείο και μία ταχεία και χωρίς επιπλοκές επούλωση.

Η τοποθέτηση στην περίπτωση αυτή γίνεται, μέσω ατομικά κατασκευασμένων οδηγών με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς τομές, αποκόλληση ή συρραφή των ούλων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κάποιο οστικό έλλειμμα είναι δυνατόν να εκτελεστούν προηγμένες αναπλαστικές τεχνικές με μοσχεύματα και αυξητικούς παράγοντες. Οι τεχνικές αυτές είναι εξαιρετικά αξιόπιστες και αποτελεσματικές.

Η περίοδος επούλωσης των εμφυτευμάτων (περίοδος οστεοενσωμάτωσης) κυμαίνεται από 2-3 μήνες. Κατά το διάστημα αυτό και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινές αποκαταστάσεις ενώ η τελική προσθετική αποκατάσταση τοποθετείται μετά την παρέλευση της περιόδου επούλωσης.