Ενδοδοντική Θεραπεία – Απονεύρωση

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη

Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του/των ριζικού/ων σωλήνα/ων ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των περιακρορριζικών ιστών

Πολφός είναι ο μαλακός ιστός που βρίσκεται στο κέντρο του δοντιού και περιέχει νευρικές ίνες, συνδετικό ιστό και αιμοφόρα αγγεία

Άξονες Δοντιών

Στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια που είναι ήδη κατεστραμμένα από τερηδόνα ή σε δόντια που έχουν σπάσει υπερουλικά, πολύ συχνά απαιτείται η τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα